Jotta ketju toimii aina tiedosta tuloksiin tarkoittaa se sitä, että 


 • Tutkimukset suunnitellaan huolella. Mietimme tarkaan mitä tiedolla halutaan saada aikaan; minkä tyyppisiä toimenpiteitä ja tuloksia.
 • Aihepiirit karsitaan ja kiteytetään teräviksi. Kysymykset hiotaan tarkasti. Kaikkea ei täydy tutkia.
 • Tutkimuksen pitää olla vastaajalle kiinnostava, viihdyttävä ja hyödyllinen vuoropuhelu. Tutkimus toimii myös asiakkaillemme markkinointina.
 • Aina on tavoitteena se, että tutkimus maksaa itsensä moninkertaisesti itsensä takaisin.
 • Parhaimmillaan löytyy arvokkaita helmiä, joilla asiakkaamme kasvattavat tuntuvasti liiketoimintaansa. 
 • Kasvua voidaan saada myös kehitysideoista, joita tuotamme jatkuvista asiakaskokemusmittauksista. On hienoa nähdä, kuinka mittauksista saadut kehitysideat on viety käytäntöön ja tulokset näkyvät parempana asiakaspalautteena ja uusintaostoina.  Jatkuva yhteistyö tuottaa tulosta!

TUTKIMUKSISTA SAAMAMME TIETO JALOSTUU MEILLÄ IHMISTEN YMMÄRRYKSEKSI JA YMMÄRRYS NÄKEMYKSEKSI.


ASIAKKAIDEMME ROOLI ON JATKAA KETJUA TULOKSELLISIKSI TOIMENPITEIKSI.

MERKITYKSELLISTÄ TYÖTÄ YHTEISEKSI EDUKSI!​​

KAIKISSA TUTKIMUKSISSAMME FOKUKSENA ON TULEVAISUUS.

Pirjo Paavolainen © 2013 | All Rights Reserved

​​VIEWPOINT FINLAND

TUOTTAA NÄKEMYKSELLISIÄ TUTKIMUKSIA. 


Räätälöimme juuri sinun tarpeisiisi ja tavoitteisiisi sopivan tutkimuksen tilanteeseesi sopivalla budjetilla ja aikataululla. Tuloksia saadaan aikaan jatkuvuudella ja sillä, ettei tutkita turhia asioita. Huolehdimme siitä, että tutkittu tieto, ymmärrys ja näkemys kumuloituu liiketoimintaasi relevantilla tavalla. Esimerkiksi näihin tarpeisiin vastaamme:

 • Yrityskulttuurin kehittäminen
 • Johtamistaitojen kehittäminen
 • Henkilöstö: kehittäminen
 • Brändin vetovoiman kasvattaminen
 • Tarpeiden ja ostoprosessin ymmärrys
 • Asiakaskokemusten parantaminen
 • Markkinointiviestinnän kristallisoiminen
 • Digitalisaatiossa eteneminen
 • Liiketoimintahaasteiden ratkaiseminen
 • Uusille markkina-alueille laajentuminen (Innovaatiot)

Tuore esimerkki teräväksi kiteytetystä, kiinnostavasta, vastaajille merkityksellisestä vuoropuhelusta on juuri julkistettu

Future CEO 2017- tutkimus johtamisen kehittämiseksi:


 • Future CEO- tutkimus toteutettiin jo kolmatta kertaa. Tänä vuonna kohderyhmänä oli yli 100:n hengen yritysten ylin johto.
 • Suomen yrityselämän ylin johto inspiroitui antamaan arvokasta aikaansa vastatakseen tutkimukseen:  134 toimitusjohtaja, 76 johtoryhmän jäsentä ja 40 hallituksen jäsentä käytti yhteen laskettuna lähes 8 työpäivää vastaamiseen (9-tuntisina työpäivinä laskettuna). Lisäksi kantaa johtamiseen otti 30 Aalto Yliopiston arvostetussa CEMS- ohjelmassa opiskelevaa tulevaisuuden toimitusjohtajaksi tähtäävää opiskelijaa.
 • Johtamisen kehittäminen on yhteiskunnallisestikin merkittävä asia: toimitusjohtajat ovat avainpelaajia Suomen taloudelle ja johtamisella on iso, suora merkitys parin miljoonan suomalaisen arkeen.
 • Viewpointin rooli oli suunnitella tutkimuksen sisältö kysymyksineen, toteuttaa kenttätyö, analysoida tutkimuksen tulokset ja kiteyttää pääpointit yhteistyössä mukana olleiden yritysten kanssa.
 • Palaute tutkimukselle oli ilahduttavaa. Tutkimus koettiin hyödylliseksi ja vastaukset johtamisesta ovat antoisaa luettavaa:


Haluatko kuulla lähemmin mitä Suomen yli 100 henkeä työllistävien yritysten ylin johto ajattelee johtamisesta ja mitä tulevaisuuden johtamiselta odotetaan? Kerron mielelläni.